ไม่มีหมวดหมู่

รางวัลประกาศเกียรติคุณ THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 (ครั้งที่ 1)

k beauty awards 2022

คุณ วีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์ ประธานผู้บริหาร กลุ่มบริษัท อเล็กซิส วัง กรุ๊ป ในฐานะประธานสมาพันธ์ K BEAUTY THAILAND และประธานจัดงานพิธีการมอบถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติ THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022( ครั้งที่ 1 ) โดยสมาพันธ์ The Federation of K-Beauty Professional ประเทศเกาหลีใต้ ได้กล่าวว่า “ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า บุคลากรในองค์กรต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคม มูลนิธิ สมาคม วงการบันเทิง สื่อสารมวลชน รวมถึงองค์กรและบุคลากรด้านวิชาชีพและธุรกิจของทุกภาคส่วนนั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนกลไกของการพัฒนาด้านวิชาชีพและระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านสังคมของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

 

ทางสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งประเทศเกาหลีใต้ หรือที่รู้จักกันในนามของ The Federation of K-Beauty Professional , South Korea โดยคณะกรรมการของสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้มีการจัดงานพิธีการมอบรางวัล THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางสถาบัน มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น
✅ Myongji University (South Korea)
✅ Cloud Nine College (Canada)
✅ Concordia International University (USA)
✅ Heritage Reformed College (Australia)
✅ Hanoi International (Vietnam)

k beauty awards 2022

การจัดงานพิธีการมอบรางวัล THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการให้กำลังใจแก่สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงบุคคล นักธุรกิจ ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ทำคุณประโชน์และการอุทิศตนเองทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ